I/O Link

I/O Link je sandardizovani, dvosmerni, komunikacioni protokol, koji podržava senzore i aktuatore povezane na master block. Ova tehnologija donosi korisniku više informacija o samim uređajima vezanim na master, kao i mogućnost daljinskog upravljanja. Usaglašen je sa svim trendovima i standardima koje postavlja Industry 4.0I/O Link tehnologija je dodatak postojećoj upravljačkoj i kontrolnoj arhitekturi (PLC ili drugi vid HMI). Dakle, I/O Link nije novi fieldbus, on je samo alatka u pojednostavljenju vezivanja uređaja i komunikacije. Informacije se prenose kroz industrijski eternet protokol (EtherNet/IP, PROFINET/IO ili ModbusTCP), a pristup informacijama samog senzora ili promena podešavanja vrši se preko PLC-a, PC-a, ugrađenog web interfejsa ili drugog oblika HMI-a.

Za razliku od standardnih I/O senzora, senzori sa tehnologijom I/O Link „vide“ još nekoliko vrsta podataka. Service Data pruža podatke o samom uređaju/senzoru nevezanih za samu funkciju uređaja (oznaka i part number senzora). Process Data sadrži informacije o performansama (informacije koje senzor „čita“, kao recimo temperatura ili udaljenost), a Event Data, sadrži informacije vezane za dijagnostiku (greške, prekidi u komunikaciji, prljava sočiva i sl.).

Veoma velika prednost kojom raspolaže I/O Link tehnologija je i mogućnost promene parametara senzora, daljinski, bez prekida procesa i njihovo čuvanje unutar master block jedinice. Primene ovih opcija su višestruke. Recimo da je došlo do kvara na jednom senzoru na liniji. Posle fizičke zamene senzora, parametri se PLC-om kopiraju iz master block-a u novopostavljeni uređaj, te nema potrebe za podešavanjem. Drugi primer je slučaj kada se na jednoj liniji radi više tipova proizvoda i kada se iz serije jednog proizvoda prelazi na seriju drugog proizvoda. Prostim slanjem parametara senzora snimljenih u master block drastično se štedi vreme.

Generalno gledano, ključne prednosti I/O Link tehnologije su u mogućnosti daljinskog pristupa, brzoj zameni neispravnih uređaja i dijagnostičkim sposobnostima.

Pogledajte još