Ima neka trajna veza.

Vita ELKO d.o.o. je firma koja se bavi elektronskim komponentama kao i opremom, alatima i priborom za njihovu primenu.

VitaELKO je vodeći snabdevač tržišta elektronskim komponentama i elementima automatizacije sistema u Srbiji. Zvanični smo distributer firmi kao što su Seiko Instruments, Quectel, Sick, Winstar a sarađujemo i sa najvećim svetskim trgovačkim kućama. Sertifikovana smo ISO9001:2015 firma.

Naša delatnost je podeljena na 3 sektora:

  • distribucija širokog spektra el. komponenti: poluprovodnici, pasivne elektronske i elektromehaničke komponente
  • distribucija elemenata automatizacije sistema, industrijske opreme i senzora
  • proizvodnja, sklapanje i prodaja konektora post&box, SUB-D, edge, IC podnožja…

Firma je nastala 1987 godine, kao mala zanatska radnja za proizvodnju i sklapanje post&box konektora prema licenci dobijenoj od firme CONECTRAL, koja je danas deo FCI. Kasnije smo usvojili proizvodnju standardnih SUB-D konektora kao i profesionalnih IC podnožja što je postala osnova naše ponude.

Početni brz razvoj firme je kasnije, tokom devedesetih, dosta varirao uslovljen sankcijama i drugim nepovoljnim ekonomskim okolnostima. Sve to vreme ulagali smo maksimum naših napora i uspeli da postanemo (i ostanemo) dobro poznati snabdevač konektorima.

Zahvaljujući tome, godine 1997 postali smo ovlašćeni zastupnik FCI (Framatome Connectors International) za Srbiju i Crnu Goru. Na ovaj način, maksimalno smo proširili našu ponudu omogućivši klijentima da sve svoje potrebe za konektorima zadovolje na jednom mestu.

Kako su konektori samo mali deo velike porodice elektronskih komponenata, često smo bili u situaciji da nam pored konektora i kablova klijenti traže i druge komponente. U želji da udovoljimo zahtevima tržišta, 2002. godine smo počeli sa distribucijom širokog spektra elektronskih komponenti. Uspostavili smo blisku saradnju sa najvećim svetskim distributerima a imamo i mogućnost naručivanja direktno od samih proizvođača.

Opredelili smo se da svojim klijentima pružimo kompletan servis, ne ograničavajući se samo na puku trgovinu. Ovakav pristup, gde su poreklo komponenti kao i njihov put do klijenta poznati, čini nas jedinstvenim na području Srbije.

Tokom svih ovih godina poverenje koje smo stekli kod naših kupaca proisteklo je iz naše sposobnosti da odgovorimo na sve njihove zahteve, bez obzira na poteškoće. Nastavljajući tu tradiciju naš cilj u budućnosti biće uspostavljanje sistematskog i profesionalnog snabdevanja tržišta Srbije kvalitetnim elektronskim komponentama.

Naši kupci su najveće firme iz Srbije, iz oblasti telekomunikacija, energetike, POS sistema.

Group 2121