KTS I KTX: Više od PRINT-MARK senzora

Većina kontrast senzora ima ograničenu primenu. SICK-ova familija kontranst senzora KTS i KTX poseduje veće područje upotrebe i svojom fleksibilnošću nudi primenu u više aplikacija. Osim vrhunskeTwinEye-Technology® familija KTS i KTX nudi imultifunkcionalan displej, integrisanu memoriju u kombinaciji kolor i kontrast senzorske tehnologije.


Kontrola print markera: Sa KTS i KTX familijom senzora, kontrola procesa pakovanja ostvaruje se brzo i precizno. Zahvaljujući TwinEye-Technology®, senzori KTS i KTX familije vrše pouzdanu detekciju kompleksnih kontrasta čak i na visoko-reflektivnim površinama ili neravnim materijalima. Integrisani kolor mod obezbeđuje pouzdanu detekciju čak i u slučajevima minornih razlika kontrasta. Štaviše, tolerancija dometa detektovanja produžena je za ±5 mm za pouzdanu detekciju čak i u najnestabilnijim procesima kretanja materijala.

 

Kontrola zamene rolni: Prilikom kombinovanog pakovanja, pri kombinovnom korišćenju štampane i providne rolne, ako se providna rolna promeni ranije ili suviše kasno, gubitak materijala ili zastoji u procesu su neminovan ishod. KTS i KTX pouzdano detektuju razliku između materijala rolne, tako da je signalizacija za promenu rolne pravovremena.

 

 

Kontrola zamene rolni: Prilikom kombinovanog pakovanja, pri kombinovnom korišćenju štampane i providne rolne, ako se providna rolna promeni ranije ili suviše kasno, gubitak materijala ili zastoji u procesu su neminovan ishod. KTS i KTX pouzdano detektuju razliku između materijala rolne, tako da je signalizacija za promenu rolne pravovremena.

 

 

 

Detekcija vejfera: U proizvodnji vejfera, svaki sloj mora biti tačno pozicioniran kako bi bio spreman za procese dalje obrade. U zavisnosti od sloja, vejferi ponekad mogu imati veoma sjajnu površinu. Zahvaljujući TwinEye-Technology® i visokoj crno-beloj rezoluciji, KTS i KTX detekcija različitih tipova površina vejfera je pouzdana, a teach-in opcija brza i jednostavna.

Pogledajte još