TranspaTect

SICK-ova tehnologija TranspaTect omogućava rad foto-električnih senzora bez upotrebe reflektora, koristeći delove same mašine kao referentne površine pri detekciji providnih ili poluprovidnih objekata. TranspaTect senzori uspešno detektuju čak i izuzetno svetle, reflektivne ili neravne površine.

Instalacija i podešavanje TranspaTect senzora je brzo i jednostavno, za razliku od montiranja i podešavanja foto-senzora sa reflektorom. Stacionarna i neprozirna pozadina, kao recimo deo mašine, služi kao referentna površina prema kojoj se podešava potrebna osetljivost. Nepostojanje reflektora je bitan faktor kada je u pitanju mali prostor unutar mašine.

TranspaTect poseduje izuzetnu otpornost na spoljašnje kontaminacije. U slučaju da prašina ili ostaci proizvodnog procesa, dospeju na sistem sočiva, senzor se uz pomoć AutoAdapt funkcije sam adaptira na novi prag osetljivosti. Posle čišćenja, originalna podešavanja su automatski vraćena. Na ovaj način, prekidi procesa zbog potrebe za čišćenjem sistema sočiva su smanjeni, pa čak i u slučaju kontaminacije referentne površine, TranspaTect garantuje vrhunsku detekciju i operativnu pouzdanost.

TranspaTekt nudi detekcionu pouzdanost i ekonomsku efikasnost u procesima pakovanja u industriji hrane i pića, farmaciji i slično. Kućišta TrasnpaTect senzora izrađena su od livenog cinka, sertifikovana od strane ECOLAB-a i veoma otporna na dezinfekciona i sredstva za čišćenje.

Pogledajte još