Najnoviji PLANET 10G medija konverter za povećanu brzinu prenosa podataka

PLANET XT-915A/XT-925A medija konverter visokih performansi poboljšava mrežnu konekciju i pruža sofisticirane mogućnosti upravljanja. To je prvi 10G medijski konverter u industriji sa samostalnim sigurnim upravljanjem, što ga čini najboljom opcijom za daljinsko upravljanje i nadgledanje preduzeća i telekomunikacija. XT-915A/XT-925A omogućava daljinsko upravljanje preko intuitivnog web interfejsa, interfejsa komandne linije (CLI) i SNMP protokola, omogućavajući […]