VitaELKO prodajni zastupnik TTI

VitaELKO će od početka 2020 godine postati zvanični prodajni zastupnik (“Sales Representative“) fime TTI za Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku i ostale zemlje bivše Jugoslavije.

TTI je jedan od vodećih svetskih distributera elektronskih komponenti, specijalizovan za pasivu, konektore, elektromehaničke i diskretne komponente, napajanja i senzore. Postoje preko 40 godina.

Široki portfolio obuhvata preko 50 proizvođača el. komponenti. Sedište odelenja za Evropu je u Nemačkoj.

Ovim VitaELKO zaokružuje paletu proizvoda koje nudi, dopunjujući je, pogotovo sa pasivne i elektromehaničke strane.

Pogledajte još