VitaELKO zastupnik TTI

VitaELKO je od početka 2020. prodajni zastupnik (“sales representative“) firme TTI za Zapadni Balkan: Srbiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju (sve zemlje bivše Jugoslavije).

TTI Inc, Berkshire Hataway kompanija je autorizovani, specijalizovani distributer pasive, konektora, elektromehanike, senzora, diskretnih i komponenti napajanja. TTI u Evropi teži da bude distributer od izbora za kupce i dobavljače uvodeći nove tehnologije i držeći širok i raznovrstan lager svih svojih franšiznih linija.

Franšizne linije:

Detaljan TTI line card možete videti ovde (.pdf, English)

Više informacija na sajtu TTI: