NBIoT Seminar: VIP, Quectel i VitaELKO

Dana 02.04.2019.g., održan je seminar o NBIoT (Narrow Band Internet of Things) u organizaciji operatera VIP, proizvodjača QUECTEL i distributera VITAELKO.

Povod za seminar je bila puštanje u radi NBIoT mreže od strane mobilnog operatera VIP.

Uvodnu reč je dala g-dja Branka Pudrlja Durbaba, glavni direktor za tržište Srbije, Vip mobile.

Prva polovina seminara, dvojica predavača iz VIPa, Sergej Stolić i Djordje Begenišić dala su pregled LPWAN (Low power Wide Area Network) iz ugla operatera mobilne telefonije. Naglasak je naravno bio na NBIoT, tehnologiji za IoT preko mreže mobilnih operatera.

Peter Gaspar, A1 Telekom Austria Group, predstavio je platformu A1D za IoT.

Druga polovina seminara je bila tehničkog karaktera.

Regionalni menadžer QUECTELa za jugoistočnu Evropu, Tomaž Rehar, dao je pregled QUECTEL modula za NBIoT

Radu Igret, inženjer tehničke podrške iz QUECTELa, izložio je neke tehničke aspekte NBIoT uredjaja. Takodje je dao i uputstvo za spajanje uredjaja na VIP NBIoT mrežu.

Naša firme, VitaELKo je obezbedila razvojne alate za Quectel BC66 a VIP odgovarajuće SIM kartice pa su gosti na licu mesta mogli da se zakače za VIP NBIoT mrežu i šalju podatke na testni server.

Nekoliko slika sa seminara:

Pogledajte još