Souriau

Jedna od najvećih firmi proizvođača konektora za 4 oblasti sa vrlo visokim zahtevima:
– vazduhoplovna tehnika,
– vojna tehnika,
– teška industrija,
– industrijska oprema.
Proizvodi za teške uslove eksploatacije (“harsh enviroments”).