Ersa

ERSA je jedan od najstarijih proizvođača alata i opreme za lemljenje.
Osnovana je 1921. godine u Berlinu, danas je jedan od najvećih i najpoznatijih svetskih kompanija.