Industry 4.0

U zadnje vreme u tehnološkim krugovima dosta se spominje termin Industry 4.0. Da li smo svi mi svedoci nove industrijske revolucije? Vreme će pokazati, a na nama je da se pozabavimo sadašnjim trendovima u industriji. Termin Industry 4.0 odnosi se na novu eru u industriji ili novu industrijsku revoluciju. Prva industrijska revolucija započela je pronalaskom i primenom parne mašine u 18. veku. Druga industrijska revolucija započela je primenom električne energije u 19. veku, a treća 1969. otkrićem programabilnih logičkih kontrolera i njihovom primenom u industrijskoj automatizaciji. Glavna karakteristika četvrte revolucije bila bi brza manipulacija podacima, odnosno njihova dostupnost za analizu i optimizaciju procesa, kao i njihovim upravljanjem. Osnovna alatka u revoluciji koju donosi Industry 4.0 bio bi IoT ili Internet Of Things. IoT je mreža koja povezuje sve fizičke uređaje koji imaju tehničku mogućnost da pristupe mreži i prikupljaju ili razmenjuju podatke. Kako razmena podataka i analiza igraju ključnu ulogu u optimizaciji i povećavanju produktivnosti sistema, tako u samoj osnovi, pouzdanost i preciznost očitanih i prikupljenih informacija ima istu važnost. Dakle, pouzdana i precizna senzorika igra veliku ulogu u Industry 4.0. SICK-ov moto Sensor Intelegence se fokusira na osnovni aspekt senzorske tehnologije, a to je mogućnost da mašina “vidi”, prepozna i intelegentno komunicira. Industry 4.0 stvara takozvane „pametne fabrike“. Unutar tih strukturno modularnih fabrika, sajber-fizički sistemi nadgledaju fizičke procese, praveći virtualnu kopiju fizičkog sveta i donose odluke na bazi informacija kojima raspolažu. Preko Internet of Things, sajber-fizički sistemi komuniciraju i sarađuju međusobno i sa ljudima u realnom vremenu, a preko Internet of Services, sarađuju i razmenjuju informacije sa srodnim sistemima. U nekim aspektima, Industry 4.0 je realnost i već je delimično primenjena. Ali, kao i svaka revolucionarna ideja, Industry 4.0 nailazi na otpor od strane nekih.