Automatizacija logistike

Automatizacija logističkih procesa

Automatizacija logistike postaje katalizator za revoluciju u poslovanju. SICK rešenja u automatizaciji logistike, fokusirana su na sledeće celine: Aerodromi, industrijska vozila, menadžment zgrada, bezbednost i sigurnost zgrada, luke, trgovački i distribucioni centri, kurirske i poštanske usluge, kranovi i sektor saobraćaja.

U svim ovim oblastima, SICK senzori oblikuju i optimizuju celokupan logistički lanac: Ili automatizacijom protoka materijala i roba ili ubrzanjem brzine, efikasnosti i pouzdanosti u sortiranju, odabiru i ostalim procesima u skladištu.

Od aerodroma do trgovinskih centara, SICK donosi sveobuhvatna rešenja koja transformišu način na koji se upravlja logistikom, postavljajući nove standarde u industriji.