Automatizacija fabrika

VitaElko Vam nudi senzorska rešenja u automatizaciji nekoliko generalnih kategorija.

Sektor automatizacije fabrika pokriva sledeće industrije

 • Automobilska industrija
 • Proizvodnja baterija i akumulatora
 • Motorni pogoni i kontroleri
 • Hrana i piće
 • Proizvodnja alata
 • Pakovanje
 • Farmaceutika i kozmetika
 • Štampa
 • Robotika
 • Guma i plastika
 • Poluprovodnici i solarna tehnika
 • Automobilske gume
 • Vetroenergane
 • Drvna industrija