Wireless-Tag

Wireless-Tag je firma čiji su proizvodi usavršene i doradjene verzije referentnog dizajna originalnih proizvođača.

Konkretno, proizvodi su sledeće 4 grupe modula:
– Wi-Fi (bazirani na Espressif ESP8266),
– BLE4.1 (bazirani na Nordic chipset-u),
– LoRa modules
– RF Sub 1-Ghz,