Spark

SPARK je firma specijalizovana za proizvodnju osvetljenja baziranog na LED tehnologiji.

Proizvode LED module i gotove svetiljke za ulično i osvetljenje tunela i industrijskih hala.