PONOVO Power

PONOVO Power je firma koja se od svog postanka, pre nekih 15-tak godina, fokusirala na razvoj i proizvodnju uređaja za testiranje relejne zaštite distributivnih mreža električne energije.