ONsemi

ONsemi je nastao odvajanjem analognog dela Motorola Semiconductor u posebnu kompaniju.

Iako primerno analogni prozvoidni program, naknadnim akvizicijama (Sanyo, Catalyst, Cherry, AMI…) je proširen mnogim digitalnim rešenjima.