Mipot

MIPOT je italijanska firma koja se bavi izradom gotovih Rx/Tx i RTx modula na frekvencijama 434 ili 868MHz a od skoro i na 2,4MHz. Postoji još od 1973 godine.

Odlične solucije koje vam eliminišu potrebu za razvojem sopstvenih RF rešenja.